QUẢNG CÁO ĐẦU TRANG

Đây là quảng cáo hiển thị ở đầu mỗi trang, từ trang chủ cho đến trang bài viết. Nó là một cái widget nên bạn thích chèn quảng cáo hay tính năng gì đó tùy ý.

Mình đề xuất đặt quảng cáo HTML CSS có responsive để thông điệp quảng cáo luôn hiển thị rõ ràng trên mọi thiết bị, HẠN CHẾ sử dụng quảng cáo có kích thước cố định như banner hình.

Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở site demo này trên PC và mobile để xem và so sánh với các quảng cáo dạng banner ảnh mà bạn đã từng sử dụng trước đây. Google Adsense họ cũng đề xuất sử dụng dạng quảng cáo như này.